காந்த புலத்தில் சுழலும் செவ்வக வடிவ கம்பித்தடத்தில் தூண்டப்படும் மின்னி...www.scienceorbit.lk
Powered by Blogger.