PHYSICS ONLINE EXAM MATCH-02🔵PHYSICS ONLINE EXAM MATCH-02🔵

📌 வினாக்களின் எண்ணிக்கை: 15
📌 பரீட்சை நேரம்: 30 நிமிடங்கள்

📌 இன்று(12/Nov/2018) பி.ப 4.00 மணி முதல் நாளை(13/Nov/2018) பி.ப 9.00 மணிக்குட்பட்ட கால பகுதியினுள் 30 நிமிட நேரத்தை ஒதுக்கி இவ் Online Exam இனை செய்யவும்.

📌இக் குறித்த கால பகுதியில் Online Exam இனை செய்பவர்களது பெறுபேறுகளில் சிறந்த பெறுபேறுகள் மாத்திரமே எமது Telegram Bot மற்றும் Facebook Page இல் வெளியிடப்படும்.

               🔴 முக்கிய குறிப்பு 🔴

✅ கீழுள்ள link இனை அழுத்தியதும் பரீட்சாத்தியின் பெயர்(Your Name) என வினவப்பட்டுள்ள இடத்தில் கீழ் காட்டப்பட்டுள்ள தகவல்களை உள்ளடக்கவும். இது கட்டாயமானது.

    📍 Name/Batch/District/School
   
உதாரணமாக:
📍S.Dharshan/2019/Colombo/Royal College

❌❌ Telegram Username/Nickname போன்றவற்றை பயன்படுத்துபவர்களின் பெறுபேறுகள் மற்றும் 30 நிமிட நேரத்திலும் கூடிய நேரத்தை எடுபவர்களின் பெறுபேறுகள் நிராகரிக்கப்படும்❌❌

💠 Exam Paper Compiled By:  Online Exam Team

💠 Online Exam Organized By : 
           Admin Panel of
Scienceorbit website (www.scienceorbit.tk)
         and
Srilanka Physical and Bio Telegram bot
(http://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT)

⭕ Follow us on facebook page for Online Exam Results and latest updates
http://www.facebook.com/scienceorbit.org

CLICK HERE TO ENTER THE EXAM

Post a Comment

Previous Post Next Post