2019 ம் ஆண்டின் CHEMISTRY MCQ விளக்கவுரை✔️ஏன் இன்னும் தாமதம்❔❔❔


⚡2019 ம் ஆண்டின் MCQ விளக்கவுரை⚡

(திருத்தமான விளக்கங்களை கொண்டது)

இது ஒரு விளக்கவுரையாக மாத்திரமன்றி மீட்டல் நூலாகவும் அமையும்.

புத்தகம் தேவையானவர்கள் 🔜
400/=  இனை
 (புத்தக விலை-300/= + தபால் சேவை-100/=) 

பின்வரும் வங்கி கணக்குகளில் ஏதாவது ஒன்றில் வைப்பிலிட்டு அதன் பற்றுச்சீட்டை 0768799805 எனும் இலக்கத்திற்கு Whatsapp / Viber மூலம் அனுப்பி உங்கள் பிரதிகளை 2/3 வேலை நாட்களுக்குள் உங்கள் கைகளில் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.    🔮BOC🔮

 📍 Name: M.S.Mohamed.Sifan
 📍Account Number:  84178609
 📍Saving Account
 📍Sammanthurai Branch.

    🔮People's Bank🔮

 📍Name: Mohamed Safni Mohamed Saheed
 📍Account Number:. 064-2-001-1-0042466
 📍Saving Account
 📍Sammanthurai Branch.


      தொடர்புகளுக்கு:
                 M.S.M.Sifan
               B.Sc(R)
               0768799805


      ✔️ Now Available at
     Poobalasingam Book Depot, Jaffna


Previous Post Next Post