عرض المشاركات من يوليو, ٢٠١٩

PHYSICS_MCQ Elaboration FWC June 2019 Batch By: ARM.Yasir sir BSc.Eng(Hons)             

🏵️  MCQ Elaboration FWC June 2019 Batch   🌷 By: ARM.Yasir sir BSc.Eng(Hons)          …

PHYSICS_FINAL MODEL EXAM MCQ 2019 By: P.Prasanna sir Faculty of Engineering

🏵️  FINAL MODEL EXAM MCQ  2019         🌷 By: P.Prasanna sir             Faculty of Eng…

பரீட்சைக்கு தயாராவது எப்படி? By: Fazil FM sir BSc.Eng (Hons)

பரீட்சைக்கு தயாராவது எப்படி?

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR THE STUDENTS WHO FACE THE A/L EXAMINATIONS By: SHA.Moulana sir BSc

SOME IMPORTANT INSTRUCTIONS AT THE LAST MOMENTS FOR THE  STUDENTS WHO FACE THE A/L EXAMINATION…

இவ்வருடம் உயரதர பரீட்சைக்கு தோற்றவுள்ள மாணவர்களுக்கு சில புத்திமதிகள் By: SM.Nawshad Mohideen sir BSc 

இவ்வருடம் உயர் தர பரீட்சைக்கு தோற்றவுள்ள மாணவர்களுக்கு சில புத்திமதிகள்   1) இனி எந்தவொரு m…

BIOLOGY_Microscopes Unit 02 By : BM.Faslin sir BSc

💢 BIOLOGY 💢     🌼 Microscopes Unit 02        By:  BM.Faslin sir BSc 🔮 Click H…

PHYSICS_Moratuwa Final Exam MCQ Elaboration 2019 By: C.M.Shafraz sir BSc(Eng)(Hons)

🏵️  Moratuwa Final Exam MCQ Elaboration  2019   🌷 By: C.M.Shafraz sir BSc(Eng)(Hons) …

PHYSICS_SCHEME FINAL MODEL EXAM 2019 By: Fazil FM sir BSc(Eng)(Hons)

🏵️  FINAL MODEL EXAM  SCHEME  2019         🌷 By: Fazil FM sir BSc(Eng)(Hons)       …

PHYSICS_FINAL MODEL EXAM PAPER & SCHEME 2019 By: V.Charangan BSc (Eng) Reading

🏵️   FINAL MODEL EXAM PAPER & SCHEME 2019 🌷 By: V.Charangan            Facul…

CHEMISTRY_FINAL MODEL EXAM 2019 By: MTM.Zanhar sir BSc Dip.in.Edu

🏵️   FINAL MODEL EXAM 2019 🌷 By: MTM.Zanhar sir BSc Dip.in.Edu              🌼 மே…

CHEMISTRY_100 MODEL MCQ COLLECTION 2019 By: Waseem Mohamed sir BSc

🏵️   100 MODEL MCQ COLLECTION 2019 🌷 By: Waseem Mohamed sir BSc              🌼 ம…

COMBINED MATHS_2019 FINAL MODEL EXAM By: Easan Sathuvan sir BSc

🔴  2019 FINAL MODEL EXAM        🌷 By: Easan Sathuvan sir BSc         🌼 மேற்குறிப்பிட்…

PHYSICS_FINAL MODEL EXAM 2019 By: S.Ganeshan sir BSc(Eng)(Hons)

🏵️   FINAL MODEL EXAM 2019 🌷 By: S.Ganeshan sir BSc(Eng)(Hons)              🌼 மே…

BIOLOGY_2019 FINAL MODEL EXAM NEW/OLD SYLLABUS By: SHA.Moulana sir BSc

🏵️ 2019 FINAL MODEL EXAM NEW/OLD SYLLABUS         🌷 Compiled By:            SHA.Moula…

BIOLOGY_FINAL MODEL EXAM 2019 By: SM.Nawshad Mohideen sir BSc

🏵️   FINAL MODEL EXAM 2019         🌷 By: SM.Nawshad Mohideen sir BSc 🌼 மேற்குறிப…

PHYSICS_FINAL MODEL EXAM 2019 By: Fazil FM sir BSc(Eng)(Hons)

🏵️   FINAL MODEL EXAM 2019         🌷 By: Fazil FM sir BSc(Eng)(Hons)             …

PHYSICS_2019 Final Model Exam By: S.Sabesan  Undergraduate of University of Moratuwa

💢PHYSICS💢           🔮  2019 Final Model Exam   🏵️ By: S.Sabesan     Undergrad…

Royal College 6th Term Exams 2019

🏵️   Royal College 6th Term Exams 2019         🌷 Shared By:                   Jafeer …

BIOLOGY ONLINE EXAM MATCH - 07

📌 2021 Batch Exam 📌 வினாக்களின் எண்ணிக்கை: 10 📌 பரீட்சை நேரம்: 20 நிமிடங்கள்         …

BIOLOGY_ 2019 DEPARTMENT MODEL EXAM MCQ ANSWERS

🔵 உயிரியல் பாட ஆசிரியர்களுக்கு நடைபெற்ற 2019 உயர்தர பரீட்சை தொடர்பான கருத்தரங்கில் …

تحميل المزيد من المشاركات لم يتم العثور على أي نتائج